Video snimci – 2021

Video snimci iz 2021.

23.04.2021.

TV Kurir
Supstitucija nadležnosti javnog tužioca

22.04.2021.

TV Novosti 
Isključenje javnosti sa glavnog pretresa

19.04.2021.

TV Pink
Pedofilija

25.03.2021.

TV Pink
Krivično delo silovanje

24.03.2021.

TV Novosti
Krivična dela protiv polnih sloboda

15.03.2021.

TV K1
Ubistvo iz nužne odbrane

11.03.2021.

TV Pink
Osvetnička pornografija

23.01.2021.

TV Pink
Krivična dela protiv polnih sloboda

18.01.2021.

TV Pink
Silovanje