Pravne usluge

Specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga iz sledećih oblasti:

 • KRIVIČNO PRAVO
 • RADNO PRAVO
 • GRAĐANSKO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • PORESKO PRAVO
 • UPRAVNO PRAVO
 • PORESKO SAVETOVANJE
 • USTAVNO PRAVO
 • PORODIČNO PRAVO
 • IZVRŠNO PRAVO
 • NASLEDNO PRAVO
 • VANPARNIČNI POSTUPAK
 • SVOJINSKO PRAVI ODNOSI
 • MEĐUNARODNO PRAVO
 • OBLIGACIONO PRAVO
 • PREKRŠAJNO PRAVO