Nikola Matić

Nikola Matić advokat

Nikola Matić

Advokat 

Telefon: +381 (11) 30 65 620
Telefon: +381 (11) 30 65 621
Mobilni: +381 (64) 168 6303
Mejl: nmatic985@gmail.com
 
 Obrazovanje:
– Osma beogradska gimnazija
– Diplomirao na pravnom fakultetu Beogradskog Univerziteta 2016. godine.
– Pravosudni ispit položio 2019. godine
– Advokatski ispit položio 2019. godine
– Na Pravnom fakultetu specijalizira poresko pravo

Strani jezici:

  • Tečno govori engleski jezik
  • Služi se nemačkim jezikom
  • Služi se španskim jezikom

Biografija

  • Pripravnički staž proveo u više renomiranih advokatskih kancelarija u Beogradu.
  • Iskustvo u parničnom i krivičnom zastupanju, korporativnom pravu i upravnim postupcima.
  • Iskustvo u sferi zaštite autorskih prava i intelektualne svojine.
  • Iskustvo u sferi Ugovornog prava
  • Prethodno radno iskustvo u produkcijsko – organizacionoj firmi Beogradska Kulturna mreža u periodu od 2011 – 2016 , na poslovima iz sfere autorskih ugovora, zaštite autorskih prava, komercijalno vođenje firme i propratnog administrativnog posla.